PL EN

24-25 maja 2012, Kielce

Serdecznie zapraszamy do udziału w II Forum Polski Wschodniej „Eastern Poland Business Forum”, które odbędzie się w dniach 24-25 maja 2012 roku w Kielcach. Tematem przewodnim wydarzenia organizowanego przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. będzie promocja atutów inwestycyjnych Polski Wschodniej oraz wykorzystanie potencjału drzemiącego w makroregionie.

Forum jest dedykowane przedsiębiorcom, polskim i zagranicznym inwestorom, instytucjom otoczenia biznesu, podmiotom zainteresowanym inwestycjami i nawiązaniem współpracy gospodarczej z regionem, a także jednostkom samorządu terytorialnego z terenu Polski Wschodniej. Zaproszenia do udziału w wydarzeniu otrzymali również przedstawiciele środowisk branżowych i opiniotwórczych.

Tegoroczna, druga edycja wydarzenia dotyczyć będzie istotnych zagadnień, odnoszących się m.in. do problematyki wykorzystania potencjału intelektualnego regionu, potencjału innowacyjnego uczelni oraz transferu know-how z zagranicy. W ramach dwudniowej konferencji zaprezentowane zostaną możliwości inwestowania oraz prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Polski Wschodniej, a także sposoby wspierania rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i eksportu. Ambicją Forum jest także zainicjowanie dyskusji nad możliwościami otwarcia się regionu na współpracę z krajami pozaeuropejskimi, jak również rozpoczęcie debaty nad przyszłością kluczowych dla regionu gałęzi gospodarki.

Zasadnicza, konferencyjna część Forum zostanie podzielona na sześć paneli tematycznych, w trakcie których zostaną poruszone takie zagadnienia jak: inwestycje unijne, promocja makroregionu za granicą, nowe kierunki ekspansji gospodarczej, infrastruktura i znaczenie nowoczesnych technologii w rozwoju Polski Wschodniej. Uzupełnieniem bogatej oferty paneli dyskusyjnych z udziałem ekspertów będzie cykl warsztatów adresowanych do przedstawicieli firm i samorządów poświęconych m.in. zasadom prowadzenia negocjacji z zagranicznymi partnerami biznesowymi, aktualnym trendom we wzornictwie przemysłowym czy potrzebie marketingu regionów.

II Forum Polski Wschodniej Eastern Poland Business Forumorganizowane jest w ramach Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej, który współfinansuje Program Rozwój Polski Wschodniej.